Ösel - Song

Mer se stoolz dorop de Ösele zo sen,
denn noch schöner als er Sonn
ös em Ömmcher Wönk zo ston.
Vörr en Ijewichkeet wijerd ött nüüs bessres jänn,

❘: als ne echte Ömmcher Ösel och zo sen :❘

Jannz ejaal van wo de köß,
jannz ejaal van wo de kiks,
oser Dörpche, dat litt ömmer oave op.
Ob va Konze ob va Monche,
ob va Sömmerth ob vam Venn,
kom bej oß unn du moß ömmer Börch erop.

Mer se stoolz…

Mer worre nie et schönste Dorp,
mer hand kenne Eifeldom
unn och kenne Teich mot Schwäne mede drenn.
Schi unn Bobbahn se doch Kappes:
Wat mer hand ös mär en Keerch.
Trotzdemm welle mer niemols woangesch henn.

Mer se stoolz…